نایلون حبابدار ضربه گیر و بسته بندی

دسته بندی محصول:  سایر خدمات چاپ

توقف تولید و فروش

رول در عرض های مختلف ( از10تا 250سانتیمتر)ویابصورت پاکت،کیسه وکاورمیتوان تهیه نمود.ضربه گیرحبابدار در3سایز(نایلون حبابدار10،نایلون حبابدار 20،نایلون حبابدار30)میلیمتروگریدهای مختلف تولیدمیشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 عدد
16,872,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 عدد
3,100,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 عدد
48,610,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 عدد
66,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 عدد
1,030,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 عدد
1,026,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1000 عدد
1,026,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  100 عدد
266,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  20 عدد
70,000 - 150,000 تومان
ایرانیان پرچم پارس
حداقل سفارش  100 عدد
2,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1000 عدد
6,455,000 تومان
غزل ترسیم
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
جهان پرچم نشان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...