ناودانی فولادی6

Steel studs 6

دسته بندی محصول:  سایر محصولات آهن

قیمت:   15,000 تومان / قطعه
قیمت پس از تخفیف:   15 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
تمامی مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی
تمامی مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی
تمامی مقاطع فولادی صنعتی و ساختمانی
شرایط تحویل:     در محل خریدار
یکی از مهم‌ترین پروفیل هایی که در صنعت و ساختمان کاربرد زیادی دارد ناودانی می باشد. کاربرد این پروفیل در ساختمان سازی بیشتر در ساخت قاب و پایه می باشد،سطح مقطع ناودانی باز بوده و در تمامی سایز ها است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 400,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  100 قطعه
28,000 - 36,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  20 قطعه
25,000 - 28,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000 - 6,000 تومان
سری تراشی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  50 قطعه
26,000 - 29,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
1,800,000 - 8,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  10 قطعه
92,000 - 120,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 6,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  200 قطعه
13,900 - 14,300 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
16,400 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
16,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
16,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...