نانو پلیمر

Nanopolymer

دسته بندی محصول:  پلیمر

قیمت:   30,000 - 100,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
انواع نانو پلیمر عایق رطوبتی نانو پلیمر عایق استخری نانو پلیمر نانو پلیمر لاتکسناتو پلیمر چسب کاشی نانو پلیمر چسب آب بند بتن نانو پلیمر چسب آکرولیکنانو پلیمر عایق بیرنگ نانو پلیمر انتی باکتریال

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
60,000 - 65,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  20
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  20
25,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  20
40,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
حداقل سفارش  9
160,000 تومان
حداقل سفارش  10
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,500 تومان
حداقل سفارش  20
6,000 تومان
حداقل سفارش  20
9,000 تومان
حداقل سفارش  20
10,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  100
160,000 تومان
حداقل سفارش  20
12,000 تومان
حداقل سفارش  20
90,000 تومان
حداقل سفارش  20
60,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...