میکروموتور پولیشکاری 15000 دور

دسته بندی محصول:  ماشین آلات فرزکاری

توقف تولید و فروش

میکروموتور پولیشکاری 15000 دور جهت دست ابزارهای دورانی زاویه دار JS-21 , JR-21 ارائه توسط شرکت آستن فن آور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 عدد
2,590,610,630 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
471,766,933 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
ابزار صنعتی عزیزیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
219,821,063 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  2 عدد
239,675,413 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
1,387,504,600 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ابزار طاها
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صفر و یک cnc
حداقل سفارش  1 عدد
1,147,170,500 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
1,201,670,500 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آستن فن آور


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...