میکروفن یقه ای NP-168

دسته بندی محصول:  میکروفن

قیمت:   270,000 تومان / جعبه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
میکروفن یقه ای NP-168، میکروفن یقه ای NP-168 جهت اقامه نماز و سخنرانی برای پیش نماز کاربرد دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
8,500,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  11 جعبه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 جعبه
250,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 جعبه
415,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
2,790,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
3,990,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,590,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
4,390,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,990,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
415,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
9,780,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...