میکروسکوپ متالوژی مدل B-383-MET ساخت کمپانی اپتیکا(OPTIKA) ایتالیا

Trinocular metallurgical microscope, IOS, multi-plug

دسته بندی محصول:  میکروسکوپ ها

توقف تولید و فروش

میکروسکوپ متالوژی 3 چشمی نوری ساخت کمپانی اپتیکا (OPTIKA)Trinocular metallurgical microscope, IOS, multi-plug

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 240,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000,000 - 110,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 6,700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
78,000,000 - 103,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
240,000,000 - 247,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000,000 - 81,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 52,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 - 550,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
282,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 - 545,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...