میکروسکوپ آموزشی مدل B-382PH-ALC

OPTIKA B382PH-ALC

دسته بندی محصول:  میکروسکوپ ها

توقف تولید و فروش

میکروسکوپ آموزشی کمپانی OPTIKABinocular phase contrast microscope, with ALC, multi-plug

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
290,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000,000 - 105,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 180,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 250,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 23,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 240,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 6,700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 250,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000,000 - 96,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 210,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 - 550,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
282,000,000 - 450,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 - 545,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
390,000,000 - 610,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
44,500,000 - 305,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...