میکروسکوب بیولوژی مدل Cx23 المپیوس

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

میکروسکوب بیولوژی Cx23 المپیوس میکروسکوب بیولوژی دو چشمی با لنز چشمی 10X و واید 22 لنز شی4x ، 10x ، 40x ، 100X فروش شرکت ارا تجهیز فارمد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
251,700 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
500,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
3,800 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کارتن
22,560 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
48,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
208,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
90,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
410,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
479,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...