مینی پی ال سی 10HR-A تکو سری SG2

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

سری SG2 از شرکت Teco Westinghouse با قیمت یک رله قابل برنامه ریزی و توانمندیهای یک PLC کوچک ارائه شده است.با 6 ورودی AC و 4 رله خروجی که قابل توسعه به 34 ورودی/خروجی هستند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
420,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
560,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
580,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
270,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
440,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
460,000 تومان
پویا صنعت ماهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...