میلگرد پلی اتیلن (PE) قطر 20MM

دسته بندی محصول:  میله پلاستیکی

توقف تولید و فروش

میلگرد پلی اتیلن (PE) قطر 20MM ،تولید میلگرد پلی اتیلن از قطر 20MMالی 300MM در طولهای یک متر از گرانول نو و مواد اول با بهترین کیفیت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  21 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  50 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  6 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  30 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  100 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی تفلون سازان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...