میلگرد ساختمانی

دسته بندی محصول:  میلگرد فولادی (میله گرد فولادی)

توقف تولید و فروش

فروشنده انواع میلگرد های ساختمانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
11,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فولاد اتومات توکلی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجارت گستر توکلی
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000 تومان
تجارت گستر توکلی
حداقل سفارش  500 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  1 قطعه
7,020 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجارت گستر توکلی
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فولاد اتومات توکلی
حداقل سفارش  1 قطعه
11,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
11,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
12,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
11,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...