میلگرد استنلس استیل (stainless steel bar)

دسته بندی محصول:  میلگرد فولادی (میله گرد فولادی)

توقف تولید و فروش

شرکت کهربا گستر وارد کننده انواع میلگردهای فولادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
9,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,150 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,050 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
7,180 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,450 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,600 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
9,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1
10,230 تومان
فولاد اکسین اتحاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...