میلگرد آجدار سایز 10میلی متر

دسته بندی محصول:  میلگرد فولادی (میله گرد فولادی)

توقف تولید و فروش

میلگرد آجدار سایز 10میلی متر مناسب انواع ساخت و ساز بصورت کلاف قابل ارائه می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
11,850 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,300 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,800 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
11,900 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 تن
12,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...