میز کنار آزمایشگاهی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   20,000 - 30,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
به عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 90 سانتی متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 قطعه
290 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
170,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 قطعه
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 قطعه
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 20,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...