میز ترازوی آزمایشگاهی

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

قیمت:   7,500,000 - 10,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
میز ترازوی آزمایشگاهی قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
20,900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
4,300,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,200,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,050,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,550,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,850,000 - 19,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,550,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,200,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,100,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 9,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,550,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 38,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,550,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,100,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,700,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...