میز ترازوی آزمایشگاهی

Anti-vibration table

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

قیمت:   7,500,000 - 10,500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
میز ترازوی آزمایشگاهی قابلیت تولید در ابعاد سفارشی، با استفاده از این میز می توان به شکل دقیق تری اندازه گیری های آزمایشگاهی را انجام داد،این میز ها برای جلوگیری از تاثیر لرزش ها است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
8,700,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
4,300,000 تومان
کاوش آزما
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,100,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,500,000 - 66,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,500,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,500,000 - 24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,050,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,520,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,520,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,100,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,050,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,100,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,500,000 - 43,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,100,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,550,000 - 9,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 10,600,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...