میخ فرش خیابان و جاده مدل MS-5

magnum Spike Strip

دسته بندی محصول:  گل میخ جاده

قیمت:   2,000,000 - 2,300,000 تومان / جعبه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
میخ فرش خیابان و جاده این محصول در موارد امنیتی و حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث توقف خودرو میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  10 جعبه
160,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  97 جعبه
4,500 - 10,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 جعبه
190,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 جعبه
12,000 - 15,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 جعبه
18,000 - 26,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 جعبه
20,000 - 48,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 جعبه
20,000 - 30,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 جعبه
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  24 جعبه
12,000 - 25,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
100,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  12 جعبه
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
165,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  4 جعبه
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  5 جعبه
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
85,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 جعبه
400,000 - 485,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
150,000 - 180,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...