میانه اپوکسی دوجزیی

two component middle epoxy

دسته بندی محصول:  رنگ

قیمت:   65,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
میانه اپوکسی دوجزیی جهت چسبندگی بیشتر زینک ریچ اپوکسی و آمادگی برای رنگ رویه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
124,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
990,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
490,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
165,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
300,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
195,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
185,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
170,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
80,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
165,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
520,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
530,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
161,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
630,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
79,000 تومان
ناوک شیمی پخش


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  150 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
36,000 تومان
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
105,000 تومان
حداقل سفارش  150 کیلوگرم
160,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...