مگنت کوچک ایرانی

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای ساخت و ساز

توقف تولید و فروش

مگنت کوچک ایرانی برای پرداخت کاری قطعه کار و از بین بردن خط و خش روی آن مورد استفاده قرار میگیرد. دارای تایمر زمان و تایمر چرخش چپ و راست میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
210 - 680 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
99,500 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 قطعه
339,500 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 قطعه
139,500 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 قطعه
136,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 - 30,000 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
84,500 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000 - 39,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نوین تجارت ابزار ( دمبوری )
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نوین تجارت ابزار ( دمبوری )
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نوین تجارت ابزار ( دمبوری )


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...