مکانیزم شیشه بالابر کامیون دانگ فنگ DANGFENG

دسته بندی محصول:  سایر قطعات کامیون

قیمت:   90,000 - 110,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
مکانیزم شیشه بالابر کامیون دانگ فنگ DANGFENG

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 - 170,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 180,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000 - 2,200 تومان
قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک تریلر و کامیون نستروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 600,000 تومان
بازرگانی تکنو تریلر
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 - 170,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 30,000 تومان
قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک تریلر و کامیون نستروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 - 100,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 - 140,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,600 - 18,000 تومان
قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک تریلر و کامیون نستروند
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 600,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
380,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
59,000 - 200,000 تومان
آیو پارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 650,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000 تومان
ارشیا تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000 - 80,000 تومان
قالبسازی و تولید قطعات پلاستیک تریلر و کامیون نستروند


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 دستگاه
3,000 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...