مورفولین 99.5% شیمیایی بوعلی سینا

Morpholine 99.5%

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   92,000 - 96,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
مورفولین به طور گسترده ای به عنوان یک ماده بازدارنده خوردگی در سیستم های دیگ بخار استفاده می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
400,000 - 500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,700,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,200 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
73,000 - 76,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
62,000 - 83,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,500 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
49,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
3,500 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
82,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,700,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...