موتور آب (پمپاژ آب) لانسین

Electric motor pump

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,500,000 - 4,500,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
موتور پمپ برای پمپاژ آب است ماهیت موتور پمپ آب حرکت و انتقال مقدار زیادی آب از یک مکان به مکانی دیگریست فلسفه استفاده از موتور پمپ دسترسی راحت از یک سو و صرفه جویی و کنترل صحیح منابع آب از سوی دیگرست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
8,090,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,048,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,230,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,012,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
37,476,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,058,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
27,564,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
51,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,408,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,944,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,250,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
128,268,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...