مواد شیمیایی آزمایشگاهی 4 نیتروآنیلین

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 4- نیتروآنیلین و کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
بین المللی پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
115,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
196,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
490,000 تومان
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
حداقل سفارش  5
1,000,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
600,000 تومان
حداقل سفارش  100
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
420,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...