مواد شیمیایی آزمایشگاهی 4 استامیدو بنزالدهید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 4-استامیدو بنزالدهید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
22,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
490,000 تومان
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
حداقل سفارش  5
1,000,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2
600,000 تومان
حداقل سفارش  100
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
420,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...