مواد شیمیایی آزمایشگاهی 4 استامیدو بنزالدهید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 4-استامیدو بنزالدهید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
183,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
199,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
165,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
117,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
154,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
101,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...