مواد شیمیایی آزمایشگاهی وینیل پیرولیدون

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 1-وینیل2-پیرولیدون و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
129,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
124,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
132,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
116,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
181,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
188,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
196,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...