مهندسی معکوس قطعات صنعتی

Reverse engineering of industrial parts

دسته بندی محصول:  خدمات تحقیق و توسعه

قیمت:   1,000,000 - 2,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
در شاخه مهندسی معکوس، یک قطعه از لحاظ ابعادی و هندسی و همچنین ساختار مواد اولیه در علم متالوژی مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد. شرکت پیونیکا به کمک روش Optic و CMM مدل سه بعدی را تدوین میکند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تضامنی مهندس روحی و همکاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تحقیقات ترانسفورماتور ایران
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 10,000,000 تومان
مهندسی پیشگام کارا (پیونیکا)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
450,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...