منیزیم سولفات محصول شارلو اسپانیا

Magnesium Sulfate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سولفات منیزیم گرید Extra Pure, Ph eur, BP, USP محصول شارلو اسپانیا، تاریخ دار، با قابلیت استعلام بچ، مناسب تمامی آزمایشگاه ها، بسته بندی یک کیلوگرمی موجود است و مقادیر کمتر از یک کیلو نیز بفروش میرسد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
475,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
227,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
332,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
438,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
410,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...