منبع ذخیره آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری

دسته بندی محصول:  آبگرمکن خورشیدی

توقف تولید و فروش

منبع ذخیره آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری:انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به سیال دیگر بدون تماس مستقیم توسط مبدل های حرارتی صورت میگیرد .منابع آبگرمکن خورشیدی گونه ای از این نوع مبدلها می باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهرافروز قرین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهرافروز قرین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...