منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر ADEL FLEX9024A

دسته بندی محصول:  منبع تغذیه سوئیچینگ

توقف تولید و فروش

ولتاژ ورودی :115 - 230 Vac / ولتاژ خروجی :24 Vdc / توان :95 - 120 W

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
899,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 قطعه
2,575,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,613,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
253,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
284,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
344,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
253,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
509,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
461,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
191,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
284,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,353,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
344,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
229,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
351,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,097,000 تومان
توان کنترل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...