منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر ADEL FLEX50024A

دسته بندی محصول:  منبع تغذیه سوئیچینگ

توقف تولید و فروش

ولتاژ ورودی: 115 - 230 Vac / ولتاژ خروجی : 24 Vdc / توان : 480- 600 W

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
585,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,353,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
1,080,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  10 قطعه
28,500 تومان
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1 قطعه
351,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
284,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
344,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
465,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
209,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
351,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
466,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
476,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
2,149,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 قطعه
344,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
4,523,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
585,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 قطعه
253,000 تومان
توان کنترل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...