منبع تغذیه سوئچینگ 30 آمپر

دسته بندی محصول:  منبع تغذیه سوئیچینگ

توقف تولید و فروش

منبع تغذیه سوئچینگ در ولتاژهای 5 ولت 12 ولت و 24 ولت و آمپرهای 2 10 - 20 30 - 50

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
925,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
611,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
344,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 بسته
284,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
1,353,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
1,097,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 بسته
3,011,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
7,260,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
864,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
929,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
461,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
1,097,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 بسته
560,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
435,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
509,000 تومان
فروشگاه اینترنتی آی سی اس شاپ
حداقل سفارش  1 بسته
466,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 بسته
959,000 تومان
توان کنترل


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  33 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...