ملات سبک (دبکو ملات)

Light mortar(debco mortar)

دسته بندی محصول:  ترکیبات بتون و ترکیبات ملات

قیمت:   6,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
انواع ملات سبک تولیدی دبکو ملات سبک نانویی ملات سبک ضدآب ملات سبک عایق حرارتی ملات سبک عایق صوتی ملات سبک پوشش ضدحریق ملات سبک بام ملات سبک کف ملات سبک قطعه سازی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  60
12,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100
4,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
6,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  20
45,000 تومان
حداقل سفارش  20
25,000 تومان
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
حداقل سفارش  20
10,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,500 تومان
حداقل سفارش  100
160,000 تومان
حداقل سفارش  10
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  20
12,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  10
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
حداقل سفارش  10
40,000 تومان
حداقل سفارش  100
4,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...