ملات تعمیر و ترمیم Sika Monotop

دسته بندی محصول:  سیمان

توقف تولید و فروش

ملات ترمیمی سیمانی (sika Monotop/Sika REp) تک جزئی حاوی پلیمر بهبود یافته شده با سیلیکا فوم و الیاف پلی پروپیلن (p.p) است که جهت تعمیر سطحی یا ساختاری ملات و بتن خراب شده به کار میرود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نگین طلایی یاران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بین المللی ساروج بوشهر
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع سیمان شهرکرد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سیمان خزر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
سیمان خزر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,500 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
4,000 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...