ملات آماده لیکا (leca)

دسته بندی محصول:  سایر خدمات ساخت و ساز و مشاوره املاک

توقف تولید و فروش

ملات آماده لیکا (leca) حمل آسان، ترکیب عالی، همگن و قابل جابجائی در طبقات بسته 20 کیلوئی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  90 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
26,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
9,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
33,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسی مشاور هوراد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ژرف سازان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  15000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  800 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  750 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1600 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...