مفصل رزینی جهت اتصال کابل

Resin joint for bonding

دسته بندی محصول:  مواد عایق

توقف تولید و فروش

مفصل رزینی جهت اتصال کابل های فشار قوی و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد. ایمن ترین عایق کابل، جهت استفاده در محیط های مرطوب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
0 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1
50,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  4
20,000 - 200,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1
85,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  4
20,000 - 200,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1
50,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  4
50,000 - 100,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  4
20,000 - 200,000 تومان
رنگ دلفین
حداقل سفارش  20
7,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آرکا قدرت پارسیان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...