مغزه گیری از آسفالت

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات خدماتی

توقف تولید و فروش

کر گیری از آسفالت با قطر های مختلف، مغزه گیری برای تعیین درصد قیر آسفالت، مغزه گیری برای تعیین دانه بندی آسفالت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توچال تهویه ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
0 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  100
2,500 - 5,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
برنا نوآوران پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  100
3,000 - 4,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
صنایع پیشرو
حداقل سفارش  1
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  100
3,000 - 5,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  10
138,995 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  10
14,000 تومان
روناک صنعت فاطر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...