مشاوره استراتژی منابع انسانی

دسته بندی محصول:  مشاوره مدیریت

توقف تولید و فروش

اﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﺭکﻦ ﺍﺳﺎﺳی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠکﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ است ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ، جهت ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸی ﻭ کﺎﺭﺍیی ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎی ﻣﺪیﺮیﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧی ﺍﻣﺮی ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویا روش پیشرفت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه مبلغان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پرتو ستاره ثریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,500,000 تومان
گروه تحقیقاتی نوآوران پژوهش اورانوس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژرف سازان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آریان گستر


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...