مرکب فلکسو آبشورغذایی چاپ روی تترا پک آبمیوه و شیرتایف کیمیا

Tayf KimyaTT &TE Series Printing Method: Flexo machine

دسته بندی محصول:  سایر مواد مصرفی چاپ

توقف تولید و فروش

مرکب فلکسو آبشور تایف کیمیا جهت چاپ روی تترا پک آبمیوه و شیر TT &TE Series: Printing Method: Flexo machine (trichromatic print) Material of under print: white and brown kraft paper, coated

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پوشش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مستر چاپ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فن آوران سپاکو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پوشش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مستر چاپ
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پوشش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسی ویدر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پوشش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فن آوران سپاکو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پوشش سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فن آوران سپاکو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,900,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایلیا گستران تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
175,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
850,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...