مخلوط کن – Hallde SB-4

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

توقف تولید و فروش

حجم گنجایش نا خالص دستگاه مخلوط کن ۶ لیتر بوده و حجم خالص آن ۳ /۴ لیتر است.کابرد مخلوط کن برای آماده سازی غذاهای مرطوب ، خشک و مایع.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 7,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
22,000,000 - 33,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 - 7,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 14,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,700,000 - 8,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,200,000 - 8,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 13,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 - 27,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000 - 1,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,500,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 7,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 9,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,700,000 - 5,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,700,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3,200,000 - 4,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,500,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...