مخازن تحت فشار از 24 تا 2000 لیتر ایتالیایی

دسته بندی محصول:  مخازن تحت فشار

توقف تولید و فروش

مخازن تحت فشار از 24 تا 2000 لیتردر فشار کاری 10 و 16 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل کو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فرابرد شیراز
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل کو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل کو
حداقل سفارش  1
160,000,000 تومان
فن پویان اصفهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فن پویان اصفهان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...