محیط کشت fbs 100 cc biosera

(fetal bovine serum (fbs

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

fbs سرم حیوانی سرشار از فاکتورهای رشد، هورمون ها، پروتئین های حامل، عناصر ضروری و مواد ناشناخته دیگری است که در حضور آن سلول ها قدرت حیات و تکثیر بسیار بیشتری پیدا می کنند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
600,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
276,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,300,000 - 1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
267,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...