محیط کشت YGC

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت YGC محیط کشت وای جی سی آگار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
154,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
165,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
107,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
167,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
22,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...