محیط کشت کلمبیا آگار مرک آلمان 110445

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت کلمبیا آگار مرک آلمان 110445

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
254,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
196,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...