محیط کشت پپتون گوشت مرک آلمان 107214

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پپتون گوشت مرک آلمان 107214

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
187,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  2
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
206,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...