محیط کشت پپتون واتر مرک آلمان 107228

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت پپتون واتر مرک آلمان 107228

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
181,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2000
5,000 - 5,400 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
156,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
134,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
108,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
136,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
124,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
150,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
35,000 - 37,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...