محیط کشت وی آر بی دی آگار مرک آلمان art:110275

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت وی آر بی دی آگار مرک آلمان art:110275

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  5 گرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...