محیط کشت ورت براث مرک آلمان art:105449

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت ورت براث مرک آلمان art:105449

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 گرم
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 گرم
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
232,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100 گرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...