محیط کشت نوترینت براث 105443 مرک

Nutrient broth 105443 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   192,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
نوترینت براث 105443 مرک Nutrient broth 105443 Merck شکل ظاهری (رنگ) مایل به زرد تا قهوه ای مایل به زرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
500,000 - 550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  160 عدد
42,000 - 43,500 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  100 عدد
900,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
111,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
177,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
141,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
124,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
179,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
132,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
154,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
147,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
161,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
154,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
197,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...