محیط کشت مک کانکی آگار (Macconkey agar)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت مک کانکی آگار (Macconkey agar) برای باکریهای گرای منفی آزمایشگاهی از کمپانی مرک Merck و Qlab و Micro media ارائه توسط شرکت نمایش طلوع

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
108,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
161,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 عدد
127,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
158,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
107,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
191,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
207,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...