محیط کشت لاکتوز براث مرک آلمان 107661

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت لاکتوز براث مرک آلمان 107661

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
217,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  250
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...