محیط کشت سلکتیو آگار مرک آلمان 105467

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت سلکتیو آگار مرک آلمان 105467

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
134,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
500,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...